INTEGRITET INSTITUCIJA (3)

Img Foto: CEMA - Luka K.

Ovaj serijal tekstova ima za cilj da čitaoce upozna sa korupcijom, pojavom koja razarajuće deluje na celo društvo, kao i da im pomogne da je prepoznaju i o njoj hrabro govore. U pojedinim obrađenim tekstovima navedeni  su i  primeri koruptivnih dela. Svi sadržaji imaju, prevashodno, obrazovnu i preventivnu ulogu. 

Kada kažemo za pojedinca da ima lični integritet, mislimo na čoveka koji ima visoke moralne norme od kojih ne odstupa zarad sopstvenih interesa. Pojedinci sa integritetom, koji obavljaju poslove u državnim organima i institucijama, trebalo bi da pokazuju visok stepen odgovornosti koja ih štiti od učešća u bilo kakvim zloupotrebama.

Integritet institucija je otpornost institucija na korupciju.

Institucije javne vlasti trebalo bi da unaprede sveobuhvatnu borbu protiv korupcjie, pre svega, u svojim redovima. Primenom međunarodnih i evropskih standarda, domaće institucije bi, svakako, život svojih građana učinile boljim i bezbednijim.

Šta lokalna vlast može da učini?

Zamerke koje upućuju evropske institucije, bitno se ne razlikuju od onih koje vlastima prenose predstavnici civilnog sektora u Srbiji. Naime, imajući u vidu da su rokovi za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23 višestruko probijeni, pre nekog vremena pojavila se potreba za revizijom Akcionog plana za ovo Poglavlje.

Kako bi u ovaj proces bio uključen i civilni sektor, na čemu EU insistira, organizovano je nekoliko ciklusa pregovora između predstavnika ministarstva i Evropskog konventa za Poglavlje 23 koji okuplja sve relevantne organizacije u ovim oblastima.

Jedna od obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 bila je uspostavljanje lokalnih antikoruptivnih mehanizama. To podrazumeva usvajanje Lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranje tela za njihovo praćenje. Iako je rok za završetak ovih radnji bio jun, 2017. godine, u Srbiji je još uvek značajan broj lokalnih samouprava koje nisu učinile ni jedan korak u ispunjavanju ovih obaveza.

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument u kojem se identifikuju oblasti, procesi, procedure i nadležnosti u lokalnim samoupravama kod kojih postoji rizik za nastanak korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje tim rizicima. Nažalost, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, do 15. decembra, 2022. godine, SAMO 38 lokalnnih samouprava (od ukupno 145) je usvojilo Lokalni antikorupcijski plan i formiralo telo za praćenje njegovog sprovođenja.

Korupcija u bilo kojoj oblasti društvenog  života ugrožava dvaosnovna zahteva Evropske unije – stabilnost demokratije i stabilnost institucija. Zbog toga smanjenje korupcije predstavlja jedan od najkonkretnijih zahteva koje bi naša zemlja trebalo da ispuni na putu ka Evropskoj uniji.

U nastavku: Mito

 

Izvor: Cemaforum.rs

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs