ANKETA: Korupcija na lokalnom nivou

Img Foto: Pixabay

 

Udruženje Centar za monitoring i aktivizam – CEMA , Čačak, uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju sprovodi projekat „Građanski nadzor nad organima lokalnih vlasti u Čačku, sa fokusom na koruptivne pojave“. Projekat nastoji da unapredi transparentnost, otvorenost i odgovornost javne uprave kroz podršku sveobuhvatnom modelu za borbu protiv korupcije na nivou grada Čačka, sa fokusom na osnivanje Lokalnog antikorupcijskog foruma.


U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o percepciji građana i lokalne vlasti o koruptivnim pojavama na lokalnom nivou i načinima za njihovo sprečavanje, kao i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivnu uključenost građana/ki, jedan aspekt istraživanja posvećen je uspitivanju percepcije građana/ki o koruptivnim pojavama u njihovoj lokalnoj samoupravi. Osim što ćemo egzaktnim podacima argumentovati obim ovog problema naš projektni zadatak je i da podstaknemo sve strukture društva da počnu sa rešavanjem identifikovanih koruptivnih pojava na lokalnom nivou.

Stoga vas najljubaznije molimo da popunite upitnik u prilogu.

Uz zahvalnost za vaš doprinos i izdvojeno vreme,
PROJEKTNI TIM


Napomena: Upitnik je sastavljen na osnovu programa i akcionih planova za borbu protiv korupcije u lokalnim samoupravama u Srbiji i Crnoj Gori.

 

ПОПУНИ УПИТНИК
Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs