GRECO: Srbija na zadovoljavajući način primenila samo jednu od 24 preporuke za sprečavanje korupcije

Img Foto: Logo

Srbija je na zadovoljavajući način primenila samo jednu od 24 preporuke Grupe država protiv korupcije (GRECO), iznete u Izveštaju o petom krugu evaluacije, saopštilo je to telo Saveta Evrope. Peti krug evaluacije se odnosi na sprečavanje korupcije i jačanje integriteta u centralnim organima vlasti (najvišim izvršnim funkcijama) i organima za sprovođenje zakona.

Navelo je da je od preostale 23 preporuke, 10 delimično ispunjeno, dok 13 nije ispunjeno.

Na zadovoljavajući način je ispunjena samo preporuka da se što pre ustanovi telo odgovorno za evidentiranje i vrednovanje poklona i da vrednost povremenih poklona koje mogu da zadrže policijski službenici bude znatno smanjena.

GRECO sa zadovoljstvom konstatuje da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova formirano telo zaduženo za evidentiranje i vrednovanje poklona. Što se tiče drugog dela preporuke, novom Instrukcijom o poklonima u MUP, usvojenom januara 2022, menja se prag za poklone koje policijski službenici mogu da zadrže – sa 680 evra na ne više od 10 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji. Prema podacima RZS, prosečna mesečna neto zarada za oktobar 2023. iznosila je 86.738 dinara, odnosno oko 740 evra. Dakle, novi prag vrednosti poklona utvrđen Instrukcijom dozvoljava zadržavanje samo onih poklona čija vrednost ne prelazi 74 evra. Ovo predstavlja znatno smanjenje dozvoljenog praga, kao što je preporučeno“, ocenjuje GRECO.

U izveštaju se navodi da što se tiče najviših izvršnih funkcija, „preduzeti su važni koraci u jačanju integriteta među osobama na najvišim izvršnim funkcijama, usvajanjem Plana integriteta za administraciju predsednika i Etičkog kodeksa koji se primenjuje na sve osobe na najvišim izvršnim funkcijama u administraciji“.

„Objavljene su i informacije o imenima i osnovnim funkcijama šefa kabineta, generalnog sekretara i savetnika predsednika. Zakonske izmene, koje su trenutno u pripremi, predviđaju proširenje primene Zakona o sprečavanju korupcije na šefove kabineta i savetnike Vlade, što bi bio korak u dobrom pravcu. Nadalje, poboljšana je saradnja između različitih tela koja su odgovorna za borbu protiv korupcije, a postignut je i određeni napredak u pogledu provere imovine i prihoda lica na najvišim izvršnim funkcijama od strane Agencije za sprečavanje korupcije“, ukazuje GRECO.

Takođe, kako dodaje, sve veći broj funkcionera, uključujući i one na najvišim izvršnim funkcijama, koji imaju koristi od inicijativa za podizanje svesti i saveta koje daje ASK o etici i integritetu,takođe predstavlja razvoj u pozitivnom pravcu, koji bi mogao postati sistematičan kada ASK pokrene novi program obuke o integritetu.

„Međutim, potrebno je još mnogo toga da se uradi da bi se preporuke GREKO u ovoj oblasti adresirale na sveobuhvatan način. Ostalo je da se uvedu pravila o kontroli integriteta pre imenovanja ministara, šefova kabineta i savetnika. Informacije o šefovima kabineta i savetnicima predsednika Vlade, potpredsednika Vlade i ministrima, kao i delokrugu njihove nadležnosti, još uvek nisu javno dostupne. Planovi integriteta, kodeksi ponašanja i drugi strateški dokumenti u vezi sa licima na najvišim izvršnim funkcijama u Vladi još uvek nedostaju, a Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2023-2028. godine ne bavi se prevencijom korupcije i jačanjem integriteta među osobama na najvišim izvršnim funkcijama“, navodi GRECO.

Ukazuje da iako je novi Nacrt zakona o lobiranju u izradi, „nisu preduzeti nikakvi vidljivi koraci da se ‘lobiranje’ proširi na kontakte sa licima na najvišim izvršnim funkcijama i da se osigura da se svi takvi kontakti, uključujući i teme, sistematski objavljuju“.

„Nadležni organi tek treba da obezbede da sva lica podležu ad hoc otkrivanju sukoba interesa i da budu vezani ograničenjima nakon zapošljavanja. Pored toga, ostaje obaveza na nadležnim organima da ključnim institucijama za borbu protiv korupcije (tj. Agenciji za sprečavanje korupcije, Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal) obezbede adekvatne ljudske resurse za obavljanje njihovih zadataka. Konačno, nisu preduzeti nikakvi koraci za revidiranje imuniteta koji je ddat članovima Vlade, kako bi se isključila krivična dela u vezi sa korupcijom i da bi se proširila nadležnost Javnog tužilaštva na sva lica na najvišim izvršnim funkcijama, uključujući predsednika“, poručuju iz GRECO.

Što se tiče organa za sprovođenje zakona, GRECO ocenjuje da je određeni napredak postignut u ograničenom broju oblasti.

„Usvajanje i objavljivanje Kodeksa policijske etike je dobrodošlo, a očekivano usvajanje praktičnih smernica dodatno bi pomoglo službenicima u njihovom razumevanju odredbi koje se odnose na integritet. GRECO takođe pozdravlja uključivanje Kodeksa policijske etike u obaveznu obuku za nove policijske službenike i one koji su već zaposleni, kao i broj policijskih službenika koji prolaze obuku o integritetu i etici. Očekivano uspostavljanje odgovarajućeg tela za savetovanje očigledno bi predstavljalo pozitivan razvoj“, smatra ovo telo.

Dodaje da je „zaštita uzbunjivača uvrštena među obavezne teme obuke za policijske službenike i formiran je odgovarajući upravni organ u okviru MUP za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti uzbunjivača, što je i važan pozitivan pomak“.

„Ipak, nekoliko značajnih mera ostaje da se reši. Dok Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije 2023-2028. godine (još uvek nije usvojena) uključuje neke ciljeve koje treba da postigne MUP nijedan strateški dokument o sprečavanju korupcije u policiji nije usvojen. Potrebni su odlučniji koraci u smeru izmena i dopuna pravilnika o imenovanjima u policiji kako bi se obezbedili otvoreniji i transparentniji konkursi i sprečila politička imenovanja na ključne funkcije“, ukazuje GRECO.

Navode da se „očekuje da će Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, koji je trenutno u izradi, rešiti i ovo pitanje, ali još nije usvojen“.

„Planirane su redovne provere integriteta za nove policijske službenike i one već zaposlene, inicijative za procenu rizika su u pripremi kako bi se informisale o budućim odlukama o rotaciji policijskih službenika, a predviđeni su i neki koraci za evidentiranje i nadzor njihovih sporednih aktivnosti. Međutim, ništa od toga još nije ostvareno. Konačno, mehanizam nadzora nad nedoličnim ponašanjem policije ostaje da se revidira, kako bi se osiguralo da istrage pritužbi protiv policije budu dovoljno nezavisne i transparentne“, ističe GRECO.

U izveštaju se napominje da će „u narednih 18 meseci biti potreban dalji napredak, kako bi se postigao adekvatan nivo usklađenosti sa preporukama“.

GRECO je pozvao šefa Delegacije Srbije da dostavi dodatne informacije u vezi sa sprovođenjem preostalih preporuka do 31. decembra 2025.

GRECO je ovaj izveštaj usvojio na svojoj 97. plenarnoj sednici u Strazburu, održanoj između 17. i 21. juna u Strazburu.

Izvor: N1

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs