Analiza: Socijalno odgovorne javne nabavke na lokalnom nivou – izazovi u praksi

Img Foto: CEMA - Luka K.

Analiza “Socijalno odgovorne javne nabavke na lokalnom nivou – izazovi u praksi’’ sastavni je deo projekta ''Socijalno preduzetništvo u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice’’ koji realizuje čačanski Centar za monitoring i aktivizam – CEMA u okviru programa podrške javnom zagovaranju ''Pokret Polet'' koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije - KoRSE.

Cilj ovog projekta je unapređenje lokalnih javnih politika u oblasti socijalnog preduzetništva koje doprinose ekonomskom osnaživanju građana/ki iz ranjivih grupa (OSI, žene 45+) i održivom razvoju lokalne zajednice.            

Građanski aktivizam, koji je osnov za neposredno učešće u kreiranju javnih politika, zahteva animiranje, organizovanje i posredovanje – u suprotnom će ostati samo poželjna vrednost. Kako građanski aktivizam ne bi bio ''samo potencijal koji čeka određenu priliku'', neophodno je da konkretne inicijative poteknu od korisnika, od pojedinaca, grupa i udruženja sa jedne strane i od jedinica lokalnih samouprava sa druge.

U Srbiji dugo nisu razvijani pravni i metodološki okvir za socijalnu ekonomiju. Narodna skupština Republike Srbije je početkom februara 2022. godine usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu prema kome subjekt socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa.

Da bi se ostvarilo nesmetano funkcionisanje socijalnog preduzetništva neophodna je njegova normativna regulativa jer bi se na taj način obezbedilo bolje poslovanje socijalnih preduzeća. Ovo je posebno važno polazeći od činjenice da je motiv poslovanja ovih predzeća društvena korist, što značajno odstupa od motiva poslovanja ostalih preduzeća gde je profit osnov postojanja i opstanka.

Jedan od podsticaja za razvoj socijalnog preduzetništva je i stvaranje uslova za konkurentnost i primenu socijalno odgovornih javnih nabavki. Na taj način javna administracija komunicira sa građanima iz čijeg novca se i finansiraju njene aktivnosti, mudro upravlja budžetom time što već dostupan novac za javnu nabavku stavlja i u funkciju ostvarenja svojih društvenih ciljeva.

Socijalna inkluzija nije samo obezbeđivanje podrške koja je orijentisana na osobu već je i odraz demokratičnosti društva koje je odgovorno pred građanima. Nažalost, problemi i potrebe ranjivih grupa, pre svega u oblasti ekonomskog osnaživanja, teško dopiru do adresa koje bi mogle učestvovati u njihovom rešavanju. Zato verujemo da bi ovaj dokument mogao otvoriti kanal komunikacije ka lokalnim donosiocima odluka i poslužiti kao putokaz za planiranje njihovih budućih koraka, uz direktno učešće građana u razvoju ovog segmenta ekonomije.

Dokument možete preuzeti na ovom LINKU ili na dnu ove stranice.

 

Izvor: Cemaforum.rs

Preuzmite PDF dokument

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs