Revizor "češljao" tendere u novosadskim upravama: "Prebijali" dugove, isključivali konkurenciju

Img Foto: Pixabay, ilustracija

Novosadske gradske uprave u dve godine su potrošile gotovo 39 miliona dinara izbegavajući postupak javne nabavke, a u pojedinim nabavkama otkriveni su diskriminatorski uslovi i vrlo sumnjivi ugovori zaključak je Državne revizorske institucije koja je kontrolisala javne nabavke za 2020. i 2021. godinu u gradskim upravama.

Problematični postupci odnose se na nabavke usluga interneta, mobilne telefonije i fiksne telefonije, koje nisu sprovedene putem tendera, iako nije bilo razloga za izuzeće od ovog pravila.

DRI je otkrila ukupno sedam tendera u kojima se postavljanjem dodatnih uslova, ograničava konkurencija, a ostavlja mogućnost samo pojedinim zainteresovanim firmama da učestvuju. Kako pokazuju nalazi DRI, ovome je najsklonija Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, ali nije jedina koja postavlja diskriminatorske uslove.

Kad je reč o pojedinačnim, problematičnim nabavkama koje je DRI izdvojila, pominje se Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada. Ona je 2020. godine potrošila 4,4 miliona bez PDV za nabavku usluga mobilne telefonije, 9,3 miliona dinara za usluge fiksne telefonije i 5,7 miliona dinara za internet, što je ugovoreno mimo tendera. U 2021. godini ova služba je ponovo "pazarila" usluge mobilne telefonije za 4,7 miliona dinara, fiksne telefonije za 8,9 miliona dinara i internet usluge u vrednosti od 5,9 miliona bez tendera, iako nisu postojali razlozi da se ne raspiše javna nabavka i postupak otvori ponuđačima.

Revizor je pronašao i jedan slučaj prebijanja dugova, koji je ugovorila Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Reč je o tenderu za izgradnju Doma penzionera u Kaću od 30. aprila 2020. godine, na kojem su posao od gotovo 50 miliona dinara dobili "Tron Tex" i "W.D. Concord West".  

Suprotno zakonu, u konkursnoj dokumentaciji je modelom ugovora i zaključenim ugovorom navedeno da, ukoliko izvođač radova ne završi radove u roku, naručilac ima pravo da naplati kaznu za svaki dan zakašnjenja tako što će ukupnu vrednost ugovorenih radova umanjiti za odgovarajući iznos. U članu 10 ugovora navedeno je da, ukoliko izvođač ne postupi na način ili u rokovima određenim ugovorom, naručilac može ukupnu ugovorenu cenu bez PDV da umanji za 10 odsto - što znači da izvođač ni u jednom slučaju neće platiti nikakvu novčanu kaznu.

Ova praksa naziva se prebijanje dugova i zabranjeno je, skreće pažnju DRI, koji je pronašao tri aneksa potpisanog ugovora, kojima su postepeno povećavane vrednosti posla zbog viškova radova.

Diskriminatorni faktor ustanovljen je u još jednom tenderu ove gradske uprave iz 2020. godine, a odnosi se na radove na rekonstrukciji sportskog objekta uz stadion u Rumenačkoj ulici. Posao vredan 58,2 miliona dinara sa PDV dobili su "Bonus stan" i firma "Irina 2019 MM" iz Veternika, koja je bila skuplja od dve ponuđene.

U delu poslovnog kapaciteta, uprava je zahtevala da ponuđači ispunjavaju uslove ISO standarda 50001, koji se odnosi na sistem upravljanja energijom i organizaciju rada potencijalnog ponuđača, čime se ne dokazuje kvalifikovanost i sposobnost za izgradnju sportskog objekta i nije u logičkoj vezi jedno sa drugim. I u ovom poslu je uprava ugovorila bezgotovinski način izmirenja ugovorne kazne, što je protivzakonito. 

Poslednji tender iz 2020. godine koji je analizirala DRI je javna nabavka za posao uređenja dela gradskog jezgra Novog Sada - Pozorišni trg, vredan više od 370 miliona dinara sa PDV. Posao su od Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije dobili "Energotehnika Južna Bačka", "AB & CO", "Montop", "Put invest", "Geotehniks NS", "Nukleus", "Green decor", "Urban mobiliar" i firma "Rasing". 

Kao dodatni kriterijum u dokumentaciji, ova uprava je odredila da je ponuđač u poslednjih osam godina, između ostalog, izgradio minimum dve fontane sa ugrađenom hidromašinskom opremom, na javnoj površini, što je diskriminatorski jer onemogućava učešće ponuđača koji su izgradili tražene fontane mimo javnih površina. Inače, u ovom poslu je bilo šest aneksa potpisanog ugovora kojima je cena radova povećavana sve do 394,4 miliona dinara.

Tenderskih "bisera" je bilo i 2021. godine. Tako je Gradska uprava za komunalne poslove u martu 2021. godine raspisala tender za nabavku navalnog vatrogasnog vozila sa opremom, posao od skoro 30 miliona dinara koji je dodeljen firmi "GASOP". Ugovoren je rok za isporuku vozila od 150 dana, kao i da u slučaju prekoračenja roka isporuke, naručilac plaća kaznu 0,5 odsto ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja. 

Iako je aneksom ugovora produžen rok za isporuku na 24. novembar 2021. godine, vozilo je upravi predato tek 27. decembra 2021. godine. Gradska uprava za komunalne poslove je platila firmi 29,8 miliona sa PDV, uz konstataciju da je rok probijen za 33 dana i da mora da se plati kazna u iznosu od 2,9 miliona dinara. Dobavljač je tek 9. februara uplatio samo 200.000 dinara.

Gradskoj upravi se nije žurilo, pa je tek 15. marta ove godine dopisom obavestila dobavljača da je dugovanje 2,9 miliona dinara, a ne 200.000, te da nedostaje još 2,7 miliona dinara duga. Dobavljač, ipak, nije isplatio dugovanje ni u narednom periodu, a Gradska uprava je tek 24. avgusta ove godine pisala Pravobranilaštvu i zahtevala preduzimanje pravnih radnji radi naplate 2,7 miliona dinara sa zakonskom zateznom kamatom.

Uočena su još tri tendera ove gradske uprave u kojima se navodi diskriminišući uslov posedovanja ISO standarda za sistem upravljanja energijom, zaključio je državni revizor. Reč je o tenderu za radove na rekonstrukciji objekta u Kineskoj četvrti iz septembra prošle godine, Za izgradnju vrtića u Veterniku i za radove na glavnom objektu Mađarskog kulturnog centra, poslovi vrednosti više stotina miliona dinara.

Diskriminatorni uslovi otkriveni su u nizu tendera, a između ostalog u tenderu za nabavku usluga obezbeđenja za Gradsku upravu za imovinu i imovinsko-pravne poslove 2020. godine. Ugovor vredan 41 milion dinara sa PDV uprava je ugovorila sa "Intersec team", "Vector security" i "Sparta security", ali je u konkursnoj dokumentaciji otkriveno da je, kao dodatni uslov u vidu tehničkog kapaciteta, zahtevano da ponuđač poseduje niz kvalifikacija koje nisu bitne za ovaj posao obezbeđenja.

Tako je morao da ima kontrolno-operativni monitoring centar sa mogućnošću daljinskog praćenja sistema video-nadzora, ovlašćeni i licencirani softver za praćenje video nadzora koji podržava planirani sistem "smart" analitičkog nadzora, kao i alarmni sistem, sa 24-časovnim dežurstvima i najmanje 10 zaposlenih sa licencama, odnosno sertifikatima o obuci za korišćenje softvera.

Uvidom u fakture, revizor je zaključio da nije ni sprovedeno daljinsko praćenje sistema video-nadzora, već samo fizičko obezbeđenje ugovorenih objekata, što znači da su dodatni uslovi postavljeni diskriminatorno i potpuno bespotrebno.

Osim toga, Služba za zajedničke poslove je u tenderu za fizičko obezbeđenje objekata odredila vrednost posla u iznosu od 24 miliona dinara bez PDV. Iako su se na tender javile dve firme sa svojim ponudama - "Dobergard" (ponudio 15,3 miliona) i "Intersec team" (ponudio 18,5 miliona), Služba je najpre prihvatila skuplju ponudu "Interseca", a potom ugovor zaključila na iznos koji je prvobitno procenila - 24 miliona dinara bez PDV.

DRI je ustanovila da nepravilnosti nisu utvrđene kod izvršenja javnih nabavki u odnosu na potpisane ugovore.

Grad Novi Sada je sada dužan da Državnoj revizorskoj instituciji dostavi odazivni izveštaj u roku od 90 dana, u kojem će navesti šta je sve od otkrivenih nepravilnosti otklonjeno, odnosno na koji način su unapređeni interni kontrolni postupci u javnim nabavkama.

Autor: 021.rs

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs