Pritužbe građana ombudsmanu u Kragujevcu na rad izvršitelja i suda

Img Foto: Pixabay

Lokalni ombudsman u Kragujevcu primio je u 2020. godini 85 pritužbi na rad javnih izvršitelja, a 38 se odnosilo na rad suda, što je, kako je navedeno, „van njegove nadležnosti“.

Od ukupno 517 građana koji su se žalili ombudsmanu, čak 217 se obratilo zbog problema sa institucijama „za koje nije nadležan“.

Takve pritužbe su se odnosile i na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, „Elektrošumadiju“, Udruženje za zaštitu potrošača, zaštitu prava pacijenata, MUP, Agenciju za restituciju i druge.

Iz Kragujevca je ombudsmanu Srbije prosleđeno 11 pritužbi za koje nije nadležan lokalni ombudsman, dok su u ostalim predmetima, građani pravnim savetima upućivani na odgovarajuće postupke ili im je objašnjeno da za to nema osnova i da nije bilo povrede njihovih prava.

U izveštaju lokalnog ombudsmana za 2020. godinu ocenjeno je da je „nastavljen trend rasta pritužbi na rad javnih izvršitelja i sudova“.

Pritužbe na rad sudova odnosile su se najviše na povredu prava na suđenje u razumnom roku.

Žalbe na rad javnih izvršitelja bile su uglavnom vezane za probleme sa dostavljanjem, sumnje u datum evidentiranja predaje predloga za izvršenje i višestruko uvećane troškove za rad izvršitelja po izuzetnoj visokoj tarifi.

Najveći broj pritužbi odnosi se na probleme dužnika u postupku prinudne naplate potraživanja Javno stambenog preduzeća „Kragujevac“

Na osnovu diskusije i ocene stanja u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Kragujevcu, dato je nekoliko preporuka.

Potrebno je, kako je navedeno, da grad Kragujevac posveti veću pažnju pitanjima funkcionisanja javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač i nad čijim radom vrši nadzor, kao i da obezbedi bolji nivo informisanja građana o pravima i obavezama u komunalnim uslugama i mogućnostima za sprečavanje prinudne naplate.

Ocenjeno je da treba ispitati mogućnosti za beneficirane uslove za pružanje komunalnih usluga pojedinim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na području grada Kragujevca.

Javna komunalna preduzeća sa područja grada Kragujevca treba da pruže bolje korisničko iskustvo, naročito pristupačnije kanale informisanja za građane, pored postojećih šaltera.

Izvor: Beta/N1

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs